مجلس نماینده‌گان شهردار کابل را به دادستانی کل معرفی کرد

30 Dec 2020

۱۰ جدی ۱۳۹۹

مجلس نماینده‌گان در نشست ام‌روز (چهارشنبه، ۱۰ جدی) داوود سلطان‌زوی، شهردار کابل را به لوی سارنوالی معرفی و امضایش را فاقد اعتبار اعلام کرد.

نماینده‌گان مجلس، سلطان زوی را به‌علت ناتوانی در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی و چالش‌های دیگر در پایتخت به دادستانی کل معرفی کرده‌اند.

اعضای این مجلس با اکثریت آرا تأیید کردند که امضای آقای سلطان زوی پس از این اعتبار ندارد.

این تصمیم پس از آن گرفته می‌‎شود که شهردار کابل به مجلس نماینده‌گان از بهر پاسخ‌گویی به پرسش‌های اعضای مجلس، حضور نیافت.Skip to toolbar