توزیع مواد غذایی برای ۲۳۶ خانواده در فاریاب

30 Dec 2020

۱۰جدی ۱۳۹۹

در ادامه کمک‌های غذایی دسترخوان ملی، ام‌روز(چهارشنبه، ۱۰جدی) برای ۲۳۶ خانواده در نوآباد فاریاب مواد غذایی توزیع گردید.

عزیزالله عثمانی، رئیس انکشاف دهات فاریاب، از ادامه روند برنامه دسترخوان ملی خبر داده افزود که این برنامه، برای رسیده‌گی به‌مشکلات خانواده‌های بی‌بضاعت از سوی حکومت مرکزی تشکیل شده است.

حاجی غلام سخی رئیس شورای انکشافی نوآباد، از ایجاد دسترخوان ملی و میثاق شهروندی تشکر نموده گفت که باشنده ‌گان فاریاب در تطبیق پروژه‌های انکشاف دهات و میثاق شهروندی همکاری می‌نمایند.

باشنده‌گان منطقه نوآباد شهر میمنه، از کمک‌های دسترخوان ملی برای باشنده‌گان این ولایت  ابراز خرسندی نموده گفتند که این کمک‌ها بخشی از مشکلات آنان را مرفوع می‌سازد.Skip to toolbar