انفجار ماین چسپکی در کابل

30 Dec 2020

۱۰ جدی ۱۳۹۹

منابع امنیتی کابل ام‌روز( چهارشنبه، ۱۰جدی) از یک انفجارماین چسپکی بالای واسطۀ موتر رنجر در مرکز این ولایت خبر می‌دهند.

فردوس فرامرز سخن‌گوی پولیس کابل می‌گوید: حوالی ساعت ۰۷:۰۰ صبح ام‌روز در مربوطات ناحیه هشتم، ساحه بلاک‌های رهایشی استانکزی، یک عراده واسطه نوع (ایوریست) هدف انفجار ماین چسپکی قرار گرفته‌است.

آقای فرامرز می‌افزاید: واسطه قسماً تخریب گردیده تلفات در پی ندارد.Skip to toolbar