یک داکتر دربلخ خود را حلق آویز کرد

29 Dec 2020

۹ جدی ۱۳۹۹

مسولان امنیتی ولایت بلخ امروز ( سه شنبه، ۹جدی ) از خودکشی یک داکتر جوان برحال شفاخانه ابوعلی سینا بلخ خبر میدهند.

عادل شاه عادل سخنگوی پولیس بلخ به چاپار میگوید: شب گذشته یک داکتر بنام فرهاد روئین باشنده اصلی ولایت کندز و فعلی ناحیه نهم شهر مزار شریف داکتر شفاخانه ابو علی سینا بلخی به اثر نوشیدن و خوردن مواد نیشه آور خود را در منزل خویش حلق آویز نموده جان باخته است.

سخنگوی پولیس می افزاید: در این ارتباط یک تن بنام امان الله باشنده شهر مزار شریف که در قضیه نوشیدن مشروبات الکولی دست داشته توسط پولیس بلخ بازداشت گردیده است .

اما بعضی منابع محلی میگوید: این داکتر بگونه مرموز درشهر مزارشریف بقتل رسانیده است.Skip to toolbar