کاروان موترهای رئیس دادستانی استیناف پروان آماج انفجار ماین قرار گرفت

29 Dec 2020

۹ جدی ۱۳۹۹

منابع امنیتی ولایت پروان ام‌روز( سه شنبه، ۹جدی) از انفجار ماین بالای کاروان موترهای رئیس دادستانی استیناف این ولایت خبر می‌دهند.

سلیم نوری، سخن‌گوی پولیس پروان می‌گوید: حوالی ساعت ۱۰:۰۰ صبح ام‌روز کاروان موتر‌های محمد شریف مهربان شیرزاد، رئیس دادستانی استیناف، در بازار غلام‌علی این ولسوالی هدف ماین کنارجاده قرار گرفت که در نتیجۀ آن یک سرباز وی زخم برداشته‌است.

در این حال منابع محل ولایت پروان می‌افزاید: انفجار ماین بالای موتر محافظان رئیس دادستانی استیناف این ولایت صورت گرفته است.

این درحالی‌ست که افراد مسلح ناشناس در مسیر شاهراه کابل- پروان موتر حامل رئیس دادستانی استیناف این ولایت را به گلوله قرار داده بودند که در نتیجه جان به‌سلامت برد.Skip to toolbar