فرو ریختن سنگ در بامیان ٨ زخمی برجا گذاشت

29 Dec 2020

۹ جدی ۱۳۹۹

منابع امنیتی ولایت بامیان ام‌روز( سه‌شنبه، ۹جدی) از فرو ریختن سنگ بزرگ بالای منزل مسکونی افراد ملکی در این ولایت خبر می‌دهند.

محمدرضا یوسفی سخن‌گوی پولیس ولایت بامیان به چاپار می‌گوید: حوالی ساعت ۲:۰۰ شب گذشته در پی ریزش سنگ بزرگ در قریه تویغور  ولسوالی یکه‌ولنگ نمبر۲ ولایت بامیان چهار خانه مسکونی تخریب شده و در نتیجه ٨ تن زخمی شده‌اند.

آقای یوسفی می‌افزاید: وضعیت یک زخمی وخیم بوده و در بیمارستان مرکز  این ولایت  انتقال یافته‌است. هیئت به‌خاطر بررسی این حادثه در محل اعزام شده‌اند.Skip to toolbar