ربوده شدن دو پزشک در پروان

29 Dec 2020

۹ جدی ۱۳۹۹

منابع امنیتی ولایت پروان ام‌روز( سه‌شنبه، ۹جدی) از ربودن دو پزشک توسط تفنگ‌داران ناشناس در ولسوالی بگرام این ولایت خبر می‌دهند.

سلیم نوری سخن‌گوی پولیس پروان با تایید این خبر می‌گوید: حوالی ساعت ۹:۰۰ شب گذشته سه تن از تفنگ‌داران ناشناس به‌بهانه مریض داشتن، دو پزشک را از منطقۀ صیاد ولسوالی بگرام این ولایت ربوده‌اند.

سخن‌گوی پولیس می‌افزاید: بررسی و تحقیقات پولیس در مورد آغاز شده‌است.

اما منابع محلی پروان گفت: این دو پزشک را هنگام اجرای وظیفه از کلینیک ایمرجنس به‌بهانه مریض دار بودن ربوده و درمقابل رهایی آن‌ها از خانوادۀ این دو پزشک پول تقاضا نموده‌اند.

این حالی‌ست که شب گذشته تفنگ‌داران ناشناس در ولایت هرات یک را از ناحیۀ ششم، نزدیکی منزل‌اش ربودند.Skip to toolbar