حیف و میل شدن حقوق خبرنگاران در افغانستان

29 Dec 2020

۹ جدی ۱۳۹۹

خبرنگاران زون شمال شرق و زون غرب افغانستان دی‌روز( دوشنبه، ٨ جدی) در یک ادعا از هئیت وزارت اطلاعات و فرهنگ و دفتر نی در پیوند به نپرداخته شدن سفریۀ خبرنگاران ولایت‌های بغلان،کندز، تخار و فراه در یک کارگاه آموزشی خبر می‌دهند.

مطیع‌الله صالحی، و هم‌کارش از خبرنگاران زون شمال شرق به چاپار می‌گوید: کارگاهی تحت نام (تهیه گزارش تحقیقی) توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ با هماهنگی دفتر نی در زون شمال شرق برگزار شد، خبرنگارانی‌که از ولایات دوردست به‌این کارگاه با در نظر گرفته شدن سفریه‌های‌شان اشتراک نموده بودند بی‌آن‌که سفریه‌های‌شان را به‌دست بیاورند به ولایت‌های‌شان برگشتند.

خبرنگاران زون شمال شرق از بی‌تجربه‌گی و تخصصی نبودن ترینر این کارگاه نیز شکایت نموده می‌گویند: در این کارگاه آموزشی ۵۰ تن از خبرنگاران شمال شرق اشتراک کرده‌بودند آن‌ها می‌گویند این کارگاه سه روزه بود؛ اما در دو روز به‌این کارگاه پایان داد. و همچنان سفریه‌ای که توسط هیئت مرکزی برای‌شان داده میشد دلخواه بود که ٨۰۰ افغانی را به خبرنگاران ولایت بغلان و ۱۲۰۰ افغانی را به خبرنگاران دیگر ولایات مدنظر گرفته بودند.

مجیب‌الله خلوتگر مسوول ملی خبرنگاران دفتر نی می‌گوید: کارگاه آموزشی زون شمال شرق دفتر نی هیچ مسوولیتی در مورد مسایل مالی و تدارکاتی ندارد و مسوول این بخش وزارت اطلاعات و فرهنگ- هماهنگ کننده و نهاد برگزار کننده- می‌باشد.

در پی این ادعاهای خبرنگاران زون شمال شرق افغانستان، عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ این ادعا را رد کرده گفت: هیات رهبری این کارگاه آموزشی هنوز به کابل نرسیده، اما چگونه‌گی این مسئله را جدی پی‌گیری میکنیم.

در این‌حال یاسین امیری یکی از خبرنگاران زون غرب می‌گوید: که دفتر انترنیوز به حمایت دفتر نی در ولایت فراه کارگاه آموزشی برای ۱۷ تن‌را زیر عنوان (شایعه چیست) به‌طور آنلاین برگزار کردند و در تماس تیلفونی با خبرنگاران گفته بودند که هزینۀ کردت‌شان را می‌پردازند؛ اما آقای بلال هماهنگ کننده این کارگاه در ولایت فراه به خبرنگاران گفته‌است هیچ پولی برای خبرنگاران در نظر گرفته نشده‌است.

تعدادی از خبرنگاران ولایت فراه از پرداخت نشدن هزینۀ یاد شده ادعا نموده می‌گویند که بیش از دو هفته از ورکشاپ می‌گذرد؛ اما پول خود را به‌دست نیاورده‌اند و می‌خواهند در این عرصه دادخواهی کنند.

در این حال ظریف کریمی هماهنگ کننده مرکزی دفتر نی در پیوند به ادعا و نگرانی خبرنگاران زون غرب گفت: سیمینار آموزشی ولایت فراه هماهنگ کننده این برنامه، به‌زودی ۷۵۰ افغانی پول خبرنگاران را برای‌شان ارسال خواهند کرد و دلیل تاخیر پرداخت پول یاد شده را، حوادث چند روز اخیر و نبود نماینده‌گی نی در ‌ولایت فراه می‌باشد.

این درحالیست که سال گذشته ادعاهایی وجود داشت، که کمک موادغذایی توسط یکی از نهادهای خارجی در افغانستان برای خبرنگاران نیز حیف و میل یک تعداد مسوولین خبرنگاران در افغانستان شده بودند.

گزارشگر: اصلیه احمدزیSkip to toolbar