توزیع مواد غذایی به بیش از دوصد خانواده در فاریاب

29 Dec 2020

۹ جدی ۱۳۹۹

امروز(سه‌شنبه، ۹ جدی) بیشتر از ۲۰۰ خانوادۀ نیازمند از کمک‌های دسترخوان ملی در فاریاب مستفید شدند.

عزیزالله عثمانی رئیس انکشاف دهات فاریاب می‌گوید: این بستۀ مواد غذایی که شامل یک بوری آرد یک بوری برنج، نخود، روغن و صابون از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در برنامه دسترخان ملی برای ۱۱۰ خانواده در قریه گل ‌قشلاق شهر میمنه توزیع گرید.

هم ‌چنان برای ۱۱۲ خانواده در قریه شاه‌ باقی خانه نیز این مواد غذایی توزیع شده است.

این خانواده‌ها از سوی اعضای شوراهای میثاق شهروندی سروی شده و از سوی شوراهای یاد شده برای هر فامیل مبلغ چهار هزار افغانی مواد غذایی خریداری و توزیع شده است.Skip to toolbar