عواید جریمه ترافیک از راه سیستم الکترونیکی به خزانه دولت منتقل می ‌شود

28 Dec 2020

۸ جدی ۱۳۹۹

ریاست عمومی ترافیک افغانستان گفته که این ریاست  به‌روی یک سیستم الکترونیکی کار می‌کند که به‌اساس آن تمام پول‌های جریمه ترافیک به خزانه دولت انتقال می‌شود.

به‌نقل از رادیو آزادی، عبدالودود خیرخواه مدیر پلان و احصاییه این اداره ام‌روز گفت که این سیستم تا چند روز آینده ساخته می‌شود و تمام جریمه‌های ترافیکی از طریق بانک‌ها به‌طور شفاف تحویل داده می‌شود.

این اداره همه روزه در شهر کابل ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار جریمه ترافیکی از شهر کابل جمع‌آوری می‌کند. به‌گفته آقای، خیرخواه این رقم سالانه به یک میلیارد افغانی می‌رسد.

در حال حاضر چنین شکایاتی وجود دارد که این پول به‌جای این‌که به‌خزانه دولت واریز شود، بیش‌تر به جیب‌های شخصی می‌رود.

اما ریاست ترافیک کابل تأکید می‌کند که این مشکل بسیار زود حل خواهد شد.Skip to toolbar