صالح: تشکیلات پولیس کابل دو برابر می‌شود

28 Dec 2020

۸ جدی ۱۳۹۹

در تصمیم شصت و سوم جلسه شش و نیم صبح روز( دوشنبه، ۸جدی) از دو برابر شدن تشکیلات نیروهای امنیتی روایت شده‌است.

امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور در صفحه فیسبوک‌اش نگاشته است: مقام ریاست‌جمهوری افغانستان با هماهنگی جلسه شش و نیم صبح، تشکیلا پولیس پایتخت را دو برابر افزایش می‌دهد.

صالح گفته است: تصمیم افزایش دو برابر تشکیل پولیس پایتخت، نظر به تناسب نفوس گرفته شده است.

جلب و جذب افراد جدید در تشکیل پولیس با در نظرداشت معیارها و شرایط صورت ویژه می‌گیرد.Skip to toolbar