رهایی یک تن از چنگ آدم‌ربایان در بلخ

28 Dec 2020

۸ جدی ۱۳۹۹

مسوولان محلی ولایت بلخ می‌گوید یک تن از شهروندان این ولایت از چنگ آدم‌ربایان رها شده‌است.

محمدفرهاد عظیمی، والی ولایت بلخ در صفحۀ رسمی فیسبوک خود نوشته‌است که یک‌تن از شهروندان مزارشریف‌ به اسم حاجی شکور تاج‌زاده، متعلق به‌قوم ترکمن که ۲۱ روز قبل از قریه آسیا قناق، ولسوالی بلخ که مصروف کار بالای زمین‌های خود بوده که از سوی آدم‌ربایان، ربوده شده بود.

به‌گفتۀ آقای عظیمی نیروهای امنیت ملی شب گذشته در یک عملیات از ساحه والسوالی دهدادی، حاجی شکور تاج‌زاده را از چنگ آدم‌ربایان آزاد کرده‌اند اما با استفاده از تاریکی شب آدم‌ربایان موفق به فرار شده‌اند.

این در حالی‌ست که عبدالرووف، کودک ۹ ساله نزدیک به دو ماه است، از سوی آدم‌ربایان در ولایت بلخ ربوده شده است، ولی از این کودک هیچ خبری در دست نیست.

فامیل عبدالرووف در مقابل مقام ولایت بلخ خیمه بر پا کرده و از حکومت خواستار رهایی فرزندشان هستند.Skip to toolbar