ترور دو کارمند مستوفیت درغزنی

28 Dec 2020

۸ جدی ۱۳۹۹

منابع امنیتی ولایت غزنی ام‌روز( دوشنبه، ٨ جدی) از ترور دو کارمند مستوفیت توسط افراد مسلح ناشناس در این ولایت خبر می‌دهند.

احمدخان سیرت سخن‌گوی پولیس غزنی به چاپار می‌گوید: حوالی ساعت 8:00 صبح ام‌روز افرادمسلح ناشناس دو تن از کارمندان مستوفیت به‌نام‌های عنایت‌الله و شفیق را هنگامی‌که از منزل‌شان به‌طرف وظیفه در حرکت بودند، پیش روی مارکیت سلطان محمود ساحه چوک سینما در مربوطات حوزۀ دوم امنیتی پولیس ذریعه شلیک تفنگچه بی‌صدا ترور کردند.

سخن‌گوی پولیس می‌افزاید: تیم بررسی پولیس درساحه حضور یافته وتحقیقات جدی در پیوند به‌چگونه‌گی ترور کارمندان مستوفیت جریان دارد.Skip to toolbar