برگزاری نخستین جلسه هماهنگی پولیس با خبرنگاران ملی در فاریاب

28 Dec 2020

۸جدی ۱۳۹۹

امروز (دوشنبه، ۸جدی) یک نشست امنیتی با حضور فرماندهی امنیه فاریاب، مسوولین مطبوعات مقام ولایت و امنیت، خبرنگاران و رسانه‌های محلی جلسه امنیتی پیرامون تامین امنیت خبرنگاران، در فرماندهی پولیس فاریاب برگزار شد.

مل‌ پاسوال غیب‌الله سادات فرمانده امنیه فاریاب، خبرنگاران و رسانه‌ها را صدای جامعه خوانده افزود که در امر اطلاع رسانی، آنان را همکاری می‌نماید.

فرمانده پولیس فاریاب در کنار قرار دادن اطلاعات به خبرنگاران و رسانه‌ها، در تامین امنیت آنان نیز وعده هم‌کاری داد.

مسوولین رسانه‌های محلی ، خبر نگاران آزاد  نماینده گان مسولین کمیته مصونیت و اتحادیه ملی ژورنالستان در فاریاب، ضمن نگرانی از ترورهای هدفمند، خواهان تامین امنیت از سوی نهادهای امنیتی شدند.Skip to toolbar