دومین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی برگزار شد

26 Dec 2020

۶ جدی ۱۳۹۹

در این نشست، امرالله صالح، معاون نخست رئیس‌جمهور گفت که ابعاد خارجی جنگ در افغانستان، بزرگ‌تر از ابعاد داخلی آن است.

دومین نشست شورای عالی مصالحۀ ملی به‌رهبری عبدالله عبدالله، رئیس این شورا برگزار شد.

در این نشست، عبدالرب رسول سیاف، عضو رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی با ستایش از آن‌چی که یک‌پارچگی هیات گفت‌وگو کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان می‌داند، می گوید؛ اکنون که هیئت کارش را رسماً آغاز کرده‌است و تلاش‌های فردی در گفت‌وگوها باید خاتمه یابد.

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین هم تاکید می ورزد که هیات گفت‌وگو کنندۀ صلح باید هر چی زودتر کارهای شان‌را به‌پیش ببرند.

در این نشست، امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور می‌گوید که ابعاد خارجی جنگ در افغانستان، بزرگ‌تر از ابعاد داخلی آن است.

او که پیش از این هم طالبان را به دست داشتن در ترورهای هدفمندانه متهم ساخته است، می‌گوید طالبان باید بدانند که با کشتن خبرنگاران و فعالان جامعۀ مدنی، جنگ پایان نخواهد یافت.

از سویی هم  مارشال دوستم، با فرستادن پیامی به این نشست، از اوضاع امنیتی در کابل انتقاد می‌کند و تدابیر گرفته شده را برای تامین امنیت بسنده‌ نمی‌داند.Skip to toolbar