برفباری‌ها در غور شاه‌راه و راه‌های مواصلاتی را مسدود کرد

26 Dec 2020

۶ جدی ۱۳۹۹

منابع محلی در ولایت غور اعلام کردند که به‌دلیل بارش سنگین برف، شاهراه‌های عمومی و مسیرهای مواصلاتی این ولایت مسدود شده است.

دفتر والی غور از مردم خواسته که تا ۲۴ ساعت آینده از سفر خودداری کنند.

وزارت فوایدعامه  می‌گوید: در اثر برف باری‌های شدید در ولایت غور، مسیرهای غور – هرات و غور- کابل مسدود گردیده، پرسونل کاری ریاست فوایدعامه آن ولایت آماده‌اند تا با مساعد شدن وضعیت هوا پاک‌کاری را آغاز و مسیر راه‌ها را به‌روی ترافیک باز نمایند.

در خبرنامه وزارت فواید عامه آمده‌است، همچنان در دو طرف شاه‌راه سالنگ برفباری ادامه داشته که در شمال به ۲۲cm  و در جنوب به ۲۳cm   رسیده، به استثنای وسایط تیلری سایر وسایط با چَین رفت وآمد نموده میتوانندSkip to toolbar