دومین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه فردا برگزار می شود

25 Dec 2020

۵ جدی ۱۳۹۹

منابع نزدیک در شورای عالی مصالحه ملی کشور می گویند قرار است فردا شنبه ۶ جدی  دومین جلسه این شورا برگزار شود.

تاحال اجندای اصلی دومین نشست شورای عالی مصالحه معلوم نیست اما به احتمال زیاد هیآت مذاکره کننده دولت در دوحه پس از وقفه کوتاه مدت از قطر به کابل آمدند نیز در این نشست شرکت کنند.

دومین نشست شورای عالی مصالحه ملی، فردا تحت ریاست داکتر عبدالله عبدالله برگزار می شود  اما در پی مذاکره هیآت دولت افغانستان با هیآت طالبان در دوحه وتلاش های شورای عالی مصالحه خشونت ها کاهش نیافته است.

بآنکه از مذاکره صلح در میان دولت افغانستان با طالبان بیش از دوماه سپری می شود اما حملات تهاجمی طالبان و حملات هدفمند در کشور افزایش یافته است.Skip to toolbar