یک عروس جوان در میمنه خودش‌را کشت

24 Dec 2020

۴ جدی ۱۳۹۹

منابع امنیتی ولایت فاریاب امروز ( پنجشنبه۴جدی ) از حلق آویز یک تازه عروس به دلیل خشونت های فامیل درین ولایت خبر میدهند.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب میگوید؛ عصر روزگذشته یک زن جوان ۲۰ساله بنام فرحناز در گذر تکلی خانه ناحیه سوم مرکز شهر میمنه به دلیل خشونت های خانواده گی خود را حلق آوایز نموده است.

سخنگوی پولیس می افزاید؛ این زن جوان تازه عروس بوده، که طفل ۹ ماه نیز داشته است.

یورش گفت؛ درین قضیه شوهر این خانم توسط پولیس دستگیر شده وتحقیقات جریان دارد.

این حالیست که خشونت های خانواده گی روبه افزایش بوده که در یک ماه اخیر یک دخترخانم درمرکز شهرمیمنه نیز خود را حلق آویز کرده بود.Skip to toolbar