اشتراک بیش از ۳۰۰ جوان در امتحان جلب وجذب پولیس در فاریاب

24 Dec 2020

۴ جدی ۱۳۹۹

مسوولان امنیتی ولایت فاریاب امروز ( پنجشنبه۴جدی ) از اشتراک بیش از ۳۰۰ تن جوان در یک دور امتحان جلب و جذب پولیس ملی درین ولایت خبر میدهند.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب میگوید؛ قبل از ظهر روز گذشته در یک دور امتحان جلب و جذب پولیس فاریاب به رتبه ساتنمنی در بخش امنی که به تعداد سی نفر سهمیه فاریاب بود ۳۰۰ تن از جوانان اشتراک نموده پروسه ای رقابتی را سپری نمودند.

سخنگوی پولیس افزود؛ این پروسه امتحان کاملآ بطور آزاد، عادلانه و شفاف تحت نظر ۸ نفر هیئت که متشکل از بخش های کشفی، اداری و امنی از سوی رهبری قوماندانی امنیه ولایت تعیین و توظیف گردیده بود برگزار شد.Skip to toolbar