کمیسیون مستقل حقوق بشر، خواستار جلوگیری از ترورهای هدف‌مند شد

23 Dec 2020

۳ جدی ۱۳۹۹

کمیسیون مستقل حقوق بشر امروز( سه‌شنبه، ۳ جدی) در اعلامه‌ای در واکنش به ترور یوسف رشید رئیس اجرایی (فیفا) خواستار توقف و جلوگیری از ترورهای هدف‌مند در افغانستان شد.

یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) بامداد امروز در حمله افراد مسلح در حوزه هفتم شهر کابل کشته و راننده او زخمی شد.

در اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده‌است که حمله بر خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوق بشر، باعث نگرانی جدیِ فزاینده است. ‌نهادهای مدنی نظارتی تأمین‌کننده سلامت، شفافیت و مشروعیت انتخابات‌ و نهادهای مدنی لازمه جامعه‌ای دموکراتیک، پلی بین دولت و مردم و موظف به آگاهی‌دهی، دادخواهی، دفاع از حقوق‌بشر و نظارت بر ‌فعالیت دولت‌اند.

هم‌چنین می‌نگارد: کمیسیون حقوق بشر درخواست مجدانه خود را از دولت ‌برای حفاظت از خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوق‌بشر تکرار می‌کند و خواستار جلوگیری از کشتار هدفمندِ مکرر در کشور، تحقیق در مورد این قضایا و پیگرد امنیتی و عدلی و قضایی عاملان و درنتیجه، تأمین عدالت برای قربانیان و بازماندگان استSkip to toolbar