توزیع کمک‌های نقدی برای ۲۱۷ خانواده آسیب دیده در فاریاب

23 Dec 2020

۳جدی ۱۳۹۹

برای ۲۱۷ خانواده آسیب دیده و بی‌بضاعت، با هماهنگی دفتر زنان برای زنان و دفتر UNHCR پول نقد توزیع گردید.

غلام فاروق محمدی، رئیس امور مهاجرین ولایت فاریاب، گفت که در ادامه کمک های نقدی و غیر نقدی امروز (چهارشنبه، ۳جدی) برای ۲۱۷ خانواده آسیب دیده از جنگ، فی خانواده ۱۵۵۰۰ افغانی پول نقد توزیع گردید.

آقای محمدی افزود که این شمار خانواده‌ها متضررین جنگ، معلولین و آسیب دیده‌گان امراض مختلف هستند که بعد از سروی از کمک نقدی مستفید شدند.

زلیخا یکی از باشنده‌گان شهر میمنه می‌گوید که این کمک نقدی بخشی از مشکلات وی را مرفوع می‌سازد.

سخی محمد از حکومت محلی و دفتر زنان برای زنان تشکر نموده افزود که این مقدار پول را جهت تداوی خود به مصرف می‌رساند.

این شمار خانواده‌ها از حکومت محلی فاریاب و دفاتر تشکر نموده خواهان کمک‌های بیشتر شدند.Skip to toolbar