حادثۀ ترافیکی در هرات جان هفت تن را گرفت

22 Dec 2020

۲ جدی ۱۳۹۹

منابع صحت عامۀ ولایت هرات امروز( سه شنبه دوم جدی) از یک حادثۀ ترافیکی در مسیر شاه‌راه سنگی این ولایت خبر می‌دهند.

رفیق شیرزی سخن‌گوی صحت عامۀ ولایت هرات به چاپار می‌گوید: شام روزگذشته یک حادثۀ ترافیکی در مسیر شاه‌راه رباط سنگی ولایت هرات ناشی از برخورد یک موتر تیز رفتار نوع فلدر با یک موتر نوع تیلری تصادم نمود، که درنتیجه ۷ تن جان باختند.

سخن‌گوی صحت عامۀ هرات می‌افزاید: جان باخته‌گان شامل دوطفل، سه زن و دو مرد بوده که اجساد شان به شفاخانۀ حوزه‌وی هرات انتقال یافته است.

آقای شیرزی گفت: درین حادثه مجروحین وجود ندارد.

این درحالیست که حادثات ترافیکی در هرات رو به افزایش بوده، و صبح دیروز در یک حادثۀ ترافیکی درمسیر شاه‌راه پشتون زرغون هرات ۱۲ تن زخمی شدند.Skip to toolbar