جلوگیری از یک انفجار در جوزجان

22 Dec 2020

۲جدی ۱۳۹۹

منابع امنیتی ولایت جوزجان امروز (سه شنبه، دوم جدی ۱۳۹۹ ) از جلوگیری یک انفجار در این ولایت خبر می‌دهند.

مسعود ندیم سخن‌گوی پولیس جوزجان می‌گوید: یک حلقه ماین بشکه‌یی ضد وسایط که از طرف طالبان در مسیر شاه‌راه عمومی جوزجان- اندخوی واقع قریۀ چوباش، غرض آماج قرار دادن نظامیان جاسازی کرده بودند، توسط نیروهای امنیتی قوماندانی امنیه ولسوالی درزاب کشف و توسط تیم انجینری قوماندانی امنیه ولایت جوزجان خنثی و تخریب گردید.

سخن‌گوی پولیس می‌افزاید: از یک واقعه خونین جلوگیری شده است.Skip to toolbar