ثبت ۲۰۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور

22 Dec 2020

۲جدی ۱۳۹۹

وزارت صحت عامه اعلام کرده که با اضافه شدن ۲۰۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته، تعداد این بیماران در کشور به ۵۱ هزار و ۸۹ تن افزایش یافته‌است.

هم‌چنین وزارت صحت عامه اعلام کرده که در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶ بیمار مبتلا به کرونا فوت کرده که اکنون، شمار فوتی‌های ناشی از این بیماری در کشور به ۲۱۰۵ تن رسیده است.

این وزارت اضافه کرده که در شبانه‌روز گذشته ۸۳ بیمار مبتلا به کرونا در کشور به‌بود یافته که اکنون شمار به‌بودیافتگان به ۳۹ هزار و ۷۸۴ تن رسیده است.



Skip to toolbar