انفجار درخوست ۱۲ کشته وزخمی برجا گذاشت

22 Dec 2020

۲ جدی ۱۳۹۹

منابع امنیتی ولایت خوست امروز (سه شنبه، دوم جدی) از انفجار بالای موتر اردوی ملی در ولسوالی صبری این ولایت خبر می‌دهند.

یک منبع امنیتی ولایت خوست می‌گوید: حوالی ساعت ۱:۰۰ چاشت امروز در بازار خلبیسای ولسوالی صبری ولایت خوست انفجار ماین بالای موترحامل گزمه اردوی ملی صورت گرفته که درنتیجه ۴ تن به‌شمول یک بریدمل اردوی ملی و سه فردملکی کشته و ٨ تن دیگر به‌شمول یک نظامی وهفت فردملکی زخمی شدند.

درین حال ایمل خان مومند سخن‌گوی قول‌اردوی ۲۰۳ تندر می‌گوید: در انفجار ماین جا سازی شده طالبان چاشت امروز ۲ فردملکی کشته و شش تن به‌شمول دو نظامی وچهار فردملکی زخمی شده‌اند.Skip to toolbar