فرمانده پولیس شاهراه پروان در انفجارماین کشته شد

21 Dec 2020

۱ جدی ۱۳۹۹

امروز( دوشنبه، اول جدی) گزارش‌ها از ولایت پروان می‌رساند که ولی‌خان فرمانده شاه‌راه این ولایت به همراه چهار سربازش بر اثر انفجار ماین کنارجاده‌ جان باخته است.

منابع محلی پروان می‌گویند: شب گذشته موتر حامل فرمانده شاه‌راه پروان در منطقۀ عبدی بای این ولایت با ماین کنار جاده برخورد کرد و این فرمانده با چهار سربازش جان باخته است.

گزاشگران چاپار تما‌س‌های مکرر به مسوولان حکومت محلی، موفق با دریافت نظر ایشان در پیوند به‌این رویداد نشدند.

مسوولیت این رویداد را تا هنوز هیچ گروهی بردوش نگرفته است.Skip to toolbar