سیما سمر از کارش برکنار شد

21 Dec 2020

۱ جدی ۱۳۹۹

سیما سمر، نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور و وزیر دولت در امور حقوق بشر از سوی ریاست جمهوری افغانستان از سمتش برکنار شد.

خانم سمر سال گذشته در این سمت گماشته شده بود ولی می‌گوید در ظرف یک‌سال گذشته دفتر و ساختمانی در اخیتارش گذشته نشده بود و همکاران‌ او با استفاده از امکانات شخصی کار می‌کردند.

سیما سمر، دیروز (یکشنبه ۳۰ قوس) در یک گفت‌وگو با علی آرش، خبرنگار بی‌بی‌سی در کابل تایید کرد که در زمینه برکناری خود نامه‌‌ای دریافت کرده است که اگر جعلی نباشد نشان می‌دهد که از سمتش بدون اطلاع قبلی و مشورت کنار گذاشته شده است.

اما منبعی از ریاست جمهوری افغانستان برکناری خانم سمر را تایید کرد.

در مکتبوب پیشنهادی ریاست اداره امور ریاست جمهوری همچنین لغو دفتر نماینده فوق‌العاده رئیس جمهوری در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر مربوط به محمد یوسف غضنفر هم منظور شده است که پیشتر با ۱۴۳ بست کاری ایجاد شده بود.

برکناری خانم سمر از سوی اداره امور ریاست جمهوری پیشنهاد شده و رئیس جمهور آن را منظور کرده است.

سیما سمر سال گذشته پس از یک دهه کار به عنوان رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این سمت منصوب شده بود.

سیما سمر می‌گوید که از سوی ارگ در زمینه برکناری‌اش با او تماس گرفته نشده است.

سیما سمر گفت ظرف یک ونیم سال گذشته که در این سمت گماشته شده بود، دفتر رسمی نداشت و از امکانات شخصی با ۱۶ نفر کارمند در ساختمان یک دانشگاه، سه اتاق را به اجاره گرفته بودند. او گفت: دولت تنها در ماه گذشته چند پایه کامپیوتر به ما داد.Skip to toolbar