امرالله صالح: هفتاد درصد مردم از جلسات شش‌ونیم راضی‌اند

21 Dec 2020

۱ جدی ۱۳۹۹

امرالله صالح معاون نخست رئیس‌جمهور، پس از نشست شش‌ونیم در صفحۀ فیسبوک‌اش نوشته که هفتاد درصد مردم کشور از جلسات شش‌ونیم راضی‌اند.

او با شرح ارقام چنین می‌نگارد: سطح رضایت مردم از جلسات شش‌ونیم/ میثاق امنیتی کابل در بیست و چهار ساعت گذشته هفتاد درصد بوده است. در عین حال سیزده درصد مخالفت،  شانزده درصد پیشنهادات و یک درصد مردم دشنام داده‌اند.

صالح در یادداشت خود می‌نگارد که در بیست‌وچهار ساعت گذشته پنج موتر کهنه و دو منزل به‌سرقت رفته و موترهای به‌سرقت رفته به‌دست پولیس افتاده و به‌زودترین فرصت به صاحبان اصلی‌شان سپرده خواهد شد. و از موتر داران  خواسته‌است که موترهای خود شان را با(GPS) مجهز بسازند تا در بازیافت آن‌ها سهولت ایجاد شود.

آقای صالح نوشته‌است که جهت بررسی موثریت این جلسات، احصاییۀ مقایسه‌وی دو ماه فعالیت جلسات شش‌ونیم را با دو ماه قبل آن با مردم در اشتراک می‌گذاریم.

این در حالیست که کابل با نفوس بیش از شش ملیون نفر از جمله نا‌امن‌ترین ولایات در کشور به‌حساب می‌آید. رئیس‌جمهور به‌منظور کاهش سطح جنایات و تامین امنیت در این ولایت مسوولیت تامین امنیت کابل را به امرالله صالح، معاون نخست خود سپرده‌بود.Skip to toolbar