واکنش تند نهاد حمایت کنندهٔ رسانه های آزاد افغانستان

20 Dec 2020

۳۰ قوس ۱۳۹۹

امروز ( یکشنبه، ۳۰ قوس) نی یا نهاد حمایت‌کنندهٔ رسانه‌های آزاد افغانستان گفته است که حکومت با لغو پست‌های سخن‌گویی در ولایات به‌ صورت آشکار قانون اساسی را نقض می‌کند.

نهاد حمایت‌کنندهٔ رسانه‌های آزاد افغانستان از رئیس‌جمهور خواسته است که حکم خود را در این باره پس گرفته، جلو چرخش آزاد اطلاعات را نگیرد. این نهاد از اداره مستقل ارگان‌های محلی نیز خواسته است تا زمان بازبینی این حکم از سوی رئیس ‌جمهور، عملی کردن آن را به تأخیر بی‌ا‌ندازد.

دفتر نی روز یک‌شنبه، ۳۰قوس، با نشر خبرنامه‌ای در واکنش به نامهٔ شورای امنیت ملی به اداره مستقل ارگان‌های محلی گفت: حکومت با لغو پست‌های سخنگویان ولایات قانون اساسی را نقض می‌کند.

درین حال اداره ارگان‌های محلی در مورد فرمان اشرف‌غنی مبنی بر حذف بست‌های سخن‌گویان والی‌ها، توضیح داده گفته‌است که سخن‌گویان ادارت محلی پس از این تنها مسوولیت تأمین روابط میان مسوولان و رسانه‌ها و تنظیم نشست‌های خبری را دارند.

این درحالیست که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طی یک حکم، دستور داده است تا بست‌های سخنگویی در تمام ولایات لغو گردد و مسوولیت اطلاع‌رسانی را خود والی‌ها به‌عهده گیرند.Skip to toolbar