غوری‌ها مرغ ردیاب شکار کردند

20 Dec 2020

۳۰ قوس ۱۳۹۹

مسوول امنیتی ولایت غور امروز (یکشنبه،۳۰ قوس) از شکار یک پرندۀ مجهز با وسایل استخباراتی از فضای کندیوال مربوط فیروزکوه این ولایت خبر میدهد.

وحیدالله نظامی فرمانده امنیۀ غور می‌گوید: حوالی ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روزگذشته مردم محل یک پرنده که با ردیاب(GPS) و کمره‌های فیلم‌برداری استخباراتی مجهز شده‌بود را در فضای کندیوال مربوطات فیروزکوه با وسیلۀ دستی(قُلَک) پایین انداخته‌اند.

فرمانده امنیه غور می‌افزاید: این پرنده از فضای کندیوال توسط باشندگان آن منطقه پائین شده است.

تا هنوز مشخص نشده‌است که این برنده توسط چه‌کسی و به قصد چه با این تجهیزات مجهز شده‌است.Skip to toolbar