نبیل به خیمۀ دادخواهی ترکمن‌ها پیوست

20 Dec 2020

۳۰ قوس ۱۳۹۹

امروز (یکشنبه، ۳۰ قوس) رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی و یکی از منتقدان حکومت، به خیمۀ دادخواهی همستگی ترکمن‌های شمال کشور، برای رهایی عبدالرووف ۹ ساله از نزد رباینده‌گان پیوست.

رحمت‌الله نبیل با انتقاد از کندکاری ارگان‌های کشفی و امنیتی حکومت محلی بلخ گفت: وزیر داخله، رئیس امنیت ملی و حکومت محلی باید به حساسیت موضوع پی برده این قضیه را جدی دنبال کنند و نگذارند که یک قوم بزرگ و محترم افغانستان از نظام آزرده خاطر شوند.

او در جریان صحبت‌های خود افزود که عدالت و دادخواهی در صف مقابل ظلم واقع‌ می‌شود و ما نباید عدالت‌خواهی را قومی بسازیم.

این در حالیست که بیش از ۵۰ روز می‌شود عبدالرووف ۹ ساله در نزد رباینده‌گان به‌سر می‌برد و تا هنوز از رهایی او خبری نیست. چندی پیش ترکمن‌های شمال کشور با برافرازی خیمۀ تحسن به حکومت هشدار داده‌بودند که در صورت عدم عمل‌کرد دولت برای رهایی کودک ربوده‌شده، آن‌ها بندر آقینه و حیرتان را بسته و به دادخواهی خود ادامه خواهند داد.Skip to toolbar