راه آهن اندخوی-آقینه به بهره برداری سپرده خواهد شد

20 Dec 2020

۳۰ قوس ۱۳۹۹

ادارۀ خط آهن افغانستان اعلام کرده که کار ساخت راه آهن آقینه-اندخوی بیشتر از 85 درصد تکمیل و به‌زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد.

به گزارش اسپوتنیک، اداره خط آهن افغانستان می‌گوید که پروژه خط آهن اندخوی-آقینه 31 کیلومتر طول دارد و قرار است تا چند ماه دیگر کارهای باقی‌مانده آن تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شود.

این اداره می‌گوید که پروسه‌های سروی و دیتیل‌‎دیزان آن، در او اخر سال گذشته به‌اتمام رسید و کار ساختمانی آن، از آغاز سال جاری میلادی شروع شده است.

اداره خط آهن افغانستان می‌گوید که قرارداد ساخت پروژه خط آهن اندخوی-آقینه، میان ادارۀ خط آهن افغانستان و وزارت صنایع و ارتباطات دولت ترکمنستان عقد شده بود و از بودجۀ انکشافی این اداره ساخته می‌شود.

راه آهن اندخوی-آقینه یگ گام اساسی در راستای ایجاد شبکۀ داخلی خط آهن افغانستان می‌باشد و سبب افزایش انتقالات از طریق خط آهن آقینه که با کشور ترکمنستان و سپس با شبکه خط آهن کشورهای منطقه وصل است، خواهد شد.

پیش از این ایستگاه خط آهن آقینه نیز به‌صورت اساسی بازسازی شده است و در حال حاضر روزانه صدها تُن اموال تجارتی در آن تخلیه و بارگیری می‌شود.

گفتنی است که کار احداث 10 کیلومتر خط آهن انکشافی ایستگاه خط آهن آقینه با تمویل مالی اداره خط آهن نیز تکمیل گردیده و به بهره‌برداری سپرده شده است.Skip to toolbar