اختلاس بودجه مبارزه با کرونا در ولایت تخار

20 Dec 2020

۳۰ قوس ۱۳۹۹

تلویزیون یک به سندهایی دست یافته است که نشان می‌دهد، میلیون‌ها افغانی در مصرف بودجه‌ی مبارزه با ویروس کرونا در ولایت تخار هدر رفته است.

ریاست به‌داشت تخار با منظوری والی پیشین این ولایت، ۴۶ قلم دارو و تجهیزات پزشکی را در یک قرارداد از منبع واحد به ارزش پنج‌میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی خریداری کرده‌است.

این سندها نشان می‌دهد که در خریداری هفت قلم این مواد نسبت به نرخ بازار، دو میلیون افغانی تفاوت وجود دارد.

بر اساس این سندها، هر کیلو ماست به ارزش ۱۱۴ افغانی خریداری شده‌است.

همچنان ۵۰۰ کیلو تارکاری هر کیلو ۱۲۳ افغانی خریداری شده، اما نرخ تخمینی تارکاری در بازار هر کیلو ۷۰ افغانی بوده است.Skip to toolbar