گشایش تعمیر مرکز دهاقین ولسوالی پشتونکوت از سوی کشور ناروی در فاریاب

19 Dec 2020

۲۹ قوس ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار امروز (شنبه ۲۹ قوس) تعمیر مرکز تجمع دهاقین ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب با اشتراک داکتر نقیب‌الله فایق، والی فاریاب گشایش یافت‌.
داکتر نقیب‌الله فایق، والی فاریاب در این مراسم گفت: با گشایش این مرکز دهاقین میتوانند پیشرفت‌های زیادی در بخش زراعت داشته باشند.
وی افزود: با ایجاد این مرکز آموزش‌هایی از سوی دفاتر و وزارت زراعت برای دهاقین دایر می‌گردد.
همچنان امثال این مرکز تجمع دهاقین در ولسوالی قیصار، دولت آباد و شیرین تگاب از سوی دفتر داکار نیز اعمار گردیده است.
به گفته والی فاریاب این مرکز به مبلغ بیش از ۵۰ هزار دالر امریکایی از سوی کشور شاهی ناروی ساخته شده است.

همچنان دهاقین ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب، با ابراز خوش‌حالی از ایجاد این مرکز می‌گویند: بیشتر مردم این ولسوالی با زراعت مشغول هستند و این مرکز می‌تواند کمک‌های زیاد برای دهاقین این ولسوالی نماید.Skip to toolbar