طالبان سرپرست شهرداری ولسوالی دره صوف پایین سمنگان را ربودند

19 Dec 2020

۲۹ قوس ۱۳۹۹

منابع امنیتی ولایت سمنگان، امروز ( شنبه‌، ۲۹قوس ) از ربوده شدن سرپرست اداره شهرداری ولسوالی دره صوف پایین این ولایت خبر می‌دهند.

عبدالیقین احمدی ولسوال ولسوالی دره صوف پائین ولایت سمنگان به چاپار می‌گوید: حوالی ساعت ۳:۰۰ بعد‌ ازظهر روزگذشته، درساحه کشنده، مربوط آق کوبروک ولایت بلخ توسط گروه طالبان ربوده شد. و تا به‌حال تلاش‌های منتفذین قوم در پیوند به رهایی او نتیجه‌ای در پی نداشته.

در این حال عبدالمنیر رحیمی سخن‌گوی پولیس ولایت سمنگان به چاپار می‌گوید: روزگذشته عبدالفتاح امین مدیراداری و سرپرست اداره شهرداری ولسوالی دره صوف پائین درمسیر شاهراه دره صوف- مزار شریف توسط گروه طالبان گرفتار و به جای نا معلوم انتقال یافته‌است.

سخن‌گوی پولیس سمنگان افزود: که یک تعداد اسناد مالی و اداری شهرداری را که غرض طی مراحل به مرکز ولایت سمنگان انتقال میداده نیز با خود بردند.

آقای رحیمی گفت: منتفذین قومی این ولایت برای رهایی عبدالفتاح امین در حال میانجی‌گری هستند.

این درحالیست، که گروه طالبان در سال روان ۱۳۹۹خورشیدی ولسوال ولسوالی دره صوف بالا ولایت سمنگان را ربوده و چندین ماه درقید نگه‌داشتند، که توسط منتفذین قومی رها شد.Skip to toolbar