صالح: کار من هیچ ربطی به مجلس نماینده‌گان ندارد

19 Dec 2020

۲۹ قوس ۱۳۹۹

معاون اول رئیس‌جمهور امروز (شنبه‌، ۲۹قوس) در صفحۀ فیسبوک‌اش نگاشته‌است؛ این‌‌که ساعت چند از خواب بلند می‌شوم، با کدام کارمند دولتی جلسه می‌گیرم و چه وقت به‌خانه‌ام بر می‌گردم، هیچ ربطی به مجلس نماینده‌گان ندارد.

آقای صالح در ادامه می‌نویسد: موقف گیری  بعضی از اعضای مجلس نماینده‌گان جای‌گاه‌شان را در اذهان سخت صدمه می‌زند.

معاون نخست رئیس جمهور می‌افزاید: واقعاً کمیدی و خنده‌آور است که کسی اعلامیه بدهد که چرا امرالله صالح ساعت شش‌و‌نیم صبح جلسه دایر می‌کند.

آقای صالح هم‌‌چنین گفته: اگر می‌خواهید موثریت این جلسات را سنجش نمایید به جامعه مراجعه نمایید و در عین حال ارقام جرایم را ببینید و آن‌را با گذشته مقایسه نمایید. آن‌هایی که اتهام می‌بندند که این جلسات تاثیر نداشته است نیز در فقدان حقایق و ارقام حرف می‌زنند.Skip to toolbar