دزدان مسلح در کاپیسا پول و مال ده‌ها مسافر را به‌سرقت بردند

17 Dec 2020

۲۷ قوس ۱۳۹۹

شماری از منابع ولایت کاپیسا امروز ( پنجشنبه، ۲۷قوس۱۳۹۹خورشیدی ) از به سرقت رفتن اموال راننده‌گان و سرنشینان ده‌ها موتر مسافربری و باربری و بازرسی بدنی توسط دزدان مسلح خبر می‌دهند.

عبدالشایق شورش سخنگوی پولیس کاپیسا به چاپارمی‌گوید: شام روزگذشته در منطقۀ قبر افغان و پایان پاسگاه ضابط خان بابا در تپۀ احمدبیگ ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، مسافران راننده‌گان و مسوول ترانسپورت ولسوالی نجراب، ادعای مبنی به غارت اموال مسافران ۲۰ تا۳۰ موتر را رد می‌کند.

آقای شورش می‌افزاید: دزدان مسلح اموال و پول نقدی سه موتر مسافر بری این شاهراه را دزدیدند و با رسیدن پولیس محلی ازتاریکی شب استفاده نموده موفق به فرار شده‌اند.

منابع محلی ولایت کاپیسا می‌گویند: دزدان شب گذشته زنان را بازرسی بدنی کرده پول، تیلفون، وغیره اموال آنان‌را باخود برده و تعدادی از مسافرین را به‌خاطر نداشتن پول لت وکوب نموده‌اند.

این درحالیست که پس از برداشته شدن یک پاسگاه ازین شاهراه توسط فرماندهی پولیس این ولایت،  ناامنی‌ها را به‌وجود آورده و دوباره دزدان در این مسیر آزادانه دست به‌سرقت می‌زنند.Skip to toolbar