افتتاح تعمیر یک باب مکتب دخترانه در فاریاب

17 Dec 2020

۲۷ قوس ۱۳۹۹

تعمیر جدید لیسه دخترانه افغان‌کوت در شهر میمنه به ارزش یک میلیون دالر، از سوی کشور شاهی ناروی، با حضور سران حکومت محلی، وکلای مردم فاریاب در مجلس، وکلای شورای ولایتی و دانش آموزان این لیسه، به بهره برداری سپرده شد.

داکتر نقیب‌الله فایق والی فاریاب، از کشور شاهی ناروی تشکر نموده گفت‌: شاگردان این مکتب با مشکلات فراوان مصروف فراگیری تعلیم در یک تعمیر نامناسب بودند که  اعمار ساختمان جدید، آنان را به آینده امیدوار ساخته  و با روحیه باز جهت آموزش، به مکتب می‌روند.

والی فاریاب گفت: اکثر مکاتب در فاریاب تعمیر معیاری ندارند و این امر باعث کم علاقه شدن دانش آموزان نسبت به مکاتب شده است.

عزت‌الله خوشبین رئیس معارف ولایت فاریاب، از فعالیت  ۵۵۹ باب مکتب در این ولایت خبر داده افزود که از این میان ۱۷۴ مکتب تعمیر معیاری ندارد و ۲۷ مکتب دیگر زمین و تعمیر مشخص ندارد.

دانش آموزان لیسه دخترانۀ افغان‌کوت از کشور شاهی ناروی تشکر نموده، خواهان کتاب درسی از سوی معارف این ولایت شدند.

با این همه، دانش آموزان مکاتب در ولایت فاریاب، در کنار نبود مکان مناسب و معیاری با نبود کتاب درسی نیز مواجه هستند.Skip to toolbar