معینیت تعلیمات اسلامی معارف دو باره در تشکیل این وزارت احیاء شد

14 Dec 2020

۲۴قوس۱۳۹۹

در اعلامیه وزارت معارف کشور آمده است که به اساس پیشنهاد سرپرست وزیر وزارت معارف و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری طی حکم (۲۵۵۷) مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۳ ساختار تشکیلاتی معینیت تعلیمات اسلامی دوباره در تشکیل این وزارت احیاء شد.

خبر نامه می افزاید طرح تشکیلاتی معینیت تعلیمات اسلامی طی دو گزینه ذیل به ولسی جرگه ارایه گردیده است.یک ایجاد بورد عالی اجرائیوی تعلیمات اسلامی با عضویت پنج تن از علمای جید کشور منجمله یک خانم و

دو احیا‌ء مجدد معینیت تعلیمات اسلامی.

در خبرنامه  وزارت معارف اضافه شده این تصمیم به خاطر  ارج گذاری به تقاضای اعضای ولسی جرگه، مشرانو جرگه شورای ملی، علمای جید کشور و مردم افغانستان روی احیاء معینیت تعلیمات اسلامی صورت گرفته است.Skip to toolbar