قتل یک جوان توسط طالبان درفاریاب

13 Dec 2020

۲۳ قوس ۱۳۹۹

منابع امنیتی ولایت فاریاب امروز ( یکشنبه۲۳قوس۱۳۹۹خورشیدی ) از قتل یک جوان در ولسوالی شیرین تگاب این ولایت خبر می‌دهند.

یک منبع امنیتی که نخواست نامی از وی گرفته شود، میگوید: روزگذشته طالبان یک جوان را بنام صالح، باشنده قریهٔ فیض آباد ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب که شغل آزاد داشت ،به‌قتل رساند‌ه‌اند.

این منبع می‌افزاید: این جوان از چند روز بدینسو  توسط یکی از سرگروپ‌های طالبان  اختطاف، و روزگذشته در دشت فیض آباد ولسوالی شیرین تگاب توسط این گروه به‌قتل رسیده است.Skip to toolbar