بانک جهانی ۸۵ ملیون دالر به افغانستان کمک کرد

12 Dec 2020

۲۲ قوس ۱۳۹۹

بانک جهانی از دو بستۀ کمک مالی به ارزش ۸۵ میلیون دالر به هدف تقویت خدمات عامه، دسترسی مردم به آب پاک آشامیدنی و حفظ الصحه در افغانستان خبر داد.

این بانک روز شنبه (۲۲ قوس) در اعلامیه‌ای گفته است که این کمک‌ها بخشی از بسته ۳۹۳ میلیون دالری بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان است که به هدف کاهش تاثیرات منفی بیماری کووید۱۹ در این کشور به مصرف خواهد رسید.

این بانک افزوده است که ۵۰ میلیون دالر این پول در بخش‌ تهیۀ آب ‌آشامیدنی، حفظ الصحه و حمایت‌های ساختاری افغانستان و ۳۵ میلیون دالر آن در بخش “برنامۀ ملی میثاق شهروندی افغانستان” هزینه خواهد شد.

در این اعلامیه به نقل هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان آمده است: “دسترسی به آب پاک، حفظ الصحه و خدمات اساسی یکی از ضروریات اصلی برای مقابله با بیماری‌های ساری مانند کووید۱۹ می‌باشد.”

پیش از این بانک جهانی تعهد کرده بود که ۳۹۳ میلیون دالر را به هدف مبارزه با کووید۱۹ و کاهش اثرات اقتصادی کووید۱۹ در چندین مرحله به افغانستان کمک خواهد کرد.

بانک جهانی در حالی از دو بستۀ کمکی‌اش به هدف کاهش تاثیرات منفی کووید۱۹ در این کشور خبر می‌دهد که پیش از این وزارت صحت عامۀ افغانستان از آغاز شیوع موج دوم کروناویروس در این کشور خبر داده بود.

این وزارت گفته است که رقم مبتلایان کروناویروس در این کشور رو به افزایش است و در حال حاضر، آمار مجموعی واقعات مثبت این ویروس در افغانستان، نزدیک به ۴۹هزار نفر رسیده است.Skip to toolbar