توزیع پول نقد از سوی دفتر اکتید برای ۱۵۳ خانواده در فاریاب

10 Dec 2020

۲۰ قوس ۱۳۹۹

مقام های محلی  در فاریاب می گویند: دفتر اکتید و اتحادیۀ اروپا (Heiko) مقیم فاریاب، با حضور رهبری مقام ولایت فاریاب و هیات‌ ناظر، برای ۱۵۳ خانواده بی‌جا شدۀ جنگ‌ از ولسوالی‌های مختلف ولایت فاریاب، پول نقد توزیع نمود.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب در حال نظارت از جریان توزیع کمک‌های نقدی،از دفاتر مدد رسان خرسندی نموده افزود که بی‌جا شده‌گان برای زمستان، البسه و غذای کافی ندارند.

والی فاریاب گفت: که جنگ‌های اخیر، به تعداد بی‌جا شده‌گان در این ولایت افزوده است.

غلام فاروق محمدی رئیس امورمهاجرین ولایت فاریاب، از توزیع پول نقد از سوی دفاتر برای بی‌جا شده‌گان خبر داده افزود که از سوی دفتر اکتید برای ۱۵۳ خانواده‌ بی‌جا شده پول قابل ملاحظه- برای هر خانواده ۲۴۴۰۰ افغانی- توزیع گردید.

آقای محمدی همچنان گفت که سروی تیم های دفاتر مدد رسان برای شناسایی خانواده‌های مستحق، به شدت ادامه دارد.

این شمار خانواده‌های مستفید شده از کمک نقدی، از دفاتر تشکر نموده خواهان کمک‌های بیشتر شده گفتند که این کمک‌ها بخشی از مشکلات آنان را حل خواهد کرد.Skip to toolbar