آغاز توزیع پول نقد برای ۳۹۰ خانواده در فاریاب

10 Dec 2020

۲۰قوس/۱۳۹۹

در ادامۀ کمک‌های بشر دوستانۀ دفاتر در فاریاب، امروز (پنج‌شنبه، ۲۰قوس) دفتر دارت (DARRT) برای ۳۹۰ خانوادۀ بی‌جا شده، پروسۀ کمک نقدی تحت  نووُ (NOVO) را آغاز نمودند.

داکتر نقیب‌الله فایق والی فاریاب روند آغاز پروژۀ نووُ برای بی‌جا شده‌گان و آسیب‌دیده‌های جنگ‌ها را امیداوار کننده دانسته افزود که حکومت محلی فاریاب در تلاش آن است که کمک‌های دفاتر خارجی و حکومت مرکزی را نیز جلب نماید، تا بی‌جا شده‌گان از کمک‌ها به موقع مستفید شوند.

والی فاریاب در ادامه گفت که برای تمامی بی‌جا شده‌گان ولسوالی‌های مختلف ولایت فاریاب رسیده‌گی صورت می‌گیرد.

غلام فاروق محمدی رئیس امور مهاجرین ولایت فاریاب گفت که برای هرخانوادۀ سروی شده، ۲۸۰ دالر معادل ۲۱۴۵۵ افغانی توزیع شد.

وی همچنان گفت: با افزایش شمار بی‌جا شده‌گان در شهر میمنه، کمک‌های غذایی و غیرغذایی از سوی ریاست امورمهاجرین و دفاتر همکار، نیز افزایش یافته است.

خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ، از کمک‌های نقدی و غیر نقدی حکومت محلی و دفاتر کمک‌رسان تشکر نموده، خواهان کمک‌های بیشتر شدند.

با این همه، با شدت گرفتن جنگ در ولسوالی‌های این ولایت آغاز فصل سرما به شمار بی‌جا شده‌گان داخلی افزوده است.Skip to toolbar