توزیع مواد غذایی و غیرغذایی برای ۳۶۰ خانواده در فاریاب

9 Dec 2020

۱۹ قوس ۱۳۹۹

برای ۳۶۰ خانواده از سوی دفتر (WFP) و حمایه اطفال در فاریاب  مواد غذایی و غیر غذایی توزیع گردید.

غلام فاروق محمدی رئیس مهاجرین ولایت فاریاب گفت:مواد غذایی از قبیل آرد، روغن، بیسکویت و نمک از سوی دفتر(WFP)  و مواد غیر غذایی از قبیل لباس زمستانی، سیت آشپزخانه و کمپل از سوی دفتر حمایه اطفال برای این شمار خانواده ها توزیع شد.

آقای محمدی همچنان از ادامه روند توزیع کمک های زمستانی و سروی خانواده ها خبر داده افزود که شش تیم برای شناسایی خانواده های مستحق اعزام شده اند.

سید قمرالدین باشنده ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب، از جنگ و آواره‌گی شکایت نموده افزود که خانه و کاشانه اش را رها نموده به شهر میمنه مهاجر شده است وی از اداره محلی فاریاب تشکر نموده خواهان کمک های بیشتر شد.

سیدمحمود یکی دیگراز بیجاشده‌گان ولسوالی های فاریاب، می ‌گوید: از سه ماه بدینسو در شهر میمنه بی سرنوشت به ‌سر میبرد.

وی از توزیع موادغذایی و غیرغذایی از سوی حکومت محلی و دفاتر تشکر نموده افزود که زمستان پیش ‌رو، وی را نگران ساخته است.Skip to toolbar