تجلیل از روز بین‌المللی مبارزه با فساد در فاریاب

7 Dec 2020

۱۷ قوس ۱۳۹۹

امروز ( دوشنبه۱۷قوس۱۳۹۹خورشیدی ) از روز بین المللی مبارزه با فساد با حضورداشت والی ولایت فاریاب، روسای دوایر دولتی وغیردولتی، فعالین جامعه مدنی، اعضای نهادهای خصوصی، جوانان و زنان از آدرس ” موسسۀ مطالعات افغانستان با همکاری مالی برنامه انکشاف ملل متحد (UNDP) ” در سالون کنفرانس‌های مقام ولایت برگزار شد.

احسان‌الله خلیلی نمایندۀ موسسه مطالعات افغانستان، در رابطه به مطالعات در جهان و افغانستان سخنانانی داشته، در عرصه محو فساد کمک مردم را ارزشمند شمرد.

در ادامه این برنامه داکتر نقیب‌الله فایق، والی فاریاب گفت: فساد اداری از دوسال به این‌سو، درین ولایت کاهش یافته‌است. در صورت مشاهدۀ فساد در ادارات این ولا یت مردم و جامعه مدنی فاریاب آزادانه می‌توانند ما را در جریان بگذارند.

این در حالیست که ۱۹ قوس مصادف است با روز جهانی مبارزه با فساد و افغانستان در این اوخر یکی از صدر نشینان جدول فساد اداری در جهان است.Skip to toolbar