۴۲۰ کیلومتر پیاده‌روی پس از جنگ با خانم

6 Dec 2020

۱۶ قوس ۱۳۹۹

یک مرد ایتالیایی پس از دعوا با خانم خود، به قصد رسیدن به آرامش ذهنی از خانه بیرون شده به پیاده‌روی در خیابان می‌پردازد. بعد از یک هفته وقتی پولیس او را باز داشت می‌کند معلوم می‌شود ۴۲۰ کیلومتر از خانه دور شده‌است.

در گزارش آمده است که پولیس گشت شب نیمه‌های شب مردی را در خیابانی به نام (جمیرا) در حال قدم زدن پیدا می‌کنند، پس از بازجویی معلوم می‌شود که این شخص ۴۱۸ کیلومتر دور واقع در شهر (کومو) زندگی می‌کند.

آن مرد که نخواسته‌است نامش در رسانه‌ها درز پیدا کند به پولیس گفته‌است: یک هفته قبل با زن‌اش دعوا می‌کند، بسیار عصبانی می‌شود و به‌خاطر رسیدن به آرامش ذهنی از خانه بیرون می‌شود و می‌خواهد برای مدتی قدم بزند؛ اما او نمی‌داند که این همه راه را چگونه آمده‌است.

پس از شنیدن داستان‌اش، پولیس با همسر او تماس می‌گیرد؛ همسر آن مرد با تایید تمام گفته‌های شوهرش می‌پرسد حال شوهرش چطور است و در کجا است؟ وقتی در مورد جمیرا می‌شنود سریع به طرف منطقۀ یاد شده حرکت‌ می‌کند.

پولیس با ابراز همدردی او را زندانی نکرده، در یک مسافرخانه ره‌نمایی می‌کند. وقتی فردای آن‌روز همسرش می‌رسد، پولیس با گرفتن ۴۰۰ یورو جریمه او را به شهر خودش می‌فرستد.

میان این زن و شوهر صلح شده‌است یا نه؟ رسانه‌ها تا هنوز چیزی نگفته‌است.Skip to toolbar