یک کارمند مدیریت جنایی در ولایت نیمروز ترور شد

5 Dec 2020

۱۵ قوس ۱۳۹۹

مقامات محلی ولایت نیمروز امروز ( شنبه۱۵قوس۱۳۹۹خورشیدی ) از ترور یک کارمند مدیریت جنایی حوزه اول این ولایت خبر میدهند.

بهرام حقمل سخنگوی والی ولایت نیمروز به چاپار می‌گوید: حوالی ساعت هشت ‌وسی صبح امروز، لمری ساتنمن حمید عضو مدیریت جنایی حوزه اول امنیتی قوماندانی امنیه ولایت نیمروز در ساحه حوزه چهارم توسط افراد مسلح ناشناش ترور شده‌است.

سخنگوی والی می‌افزاید: تحقیقات در رابطه به چگونگی این حادثه توسط پولیس نیمروز جریان دارد.Skip to toolbar