رانندۀ رباینده‌گان عبدارووف در بلخ بازداشت شد

5 Dec 2020

۱۵ قوس ۱۳۹۹

غلام فاروق خپلواک معاون والی بلخ می ‌گوید، رانندۀ موتر ربایندگان کودک ۹ ساله را بازداشت کرده‌اند.

آقای خپلواک این خبر را دیروز به خبرنگار رادیو آزادی در بلخ گفته افزود که تلاش‌های آن‌ها برای رهایی عبدالرووف ربوده شده شدت گرفته است.

به نقل از رادیو آزادی ، عبدالرووف در ماۀ عقرب از سوی مردان مسلح ناشناس از مقابل یک مکتب خصوصی در شهر مزارشریف ربوده شد.

گفته می ‌شود، ربایندگان لباس نظامی بر تن داشتند.

محمد نبی پدر عبدالرووف می ‌گوید که رباینده‌گان در بدل رهایی فرزندش، از او یک و نیم میلیون دالر امریکایی خواسته‌اند.

قبلاً صدها تن از باشندگان ولایت بلخ، بیشتر ترکمن‌ها (بسته‌گان کودک ربوده‌شده)، در اعتراض به ربوده شدن عبدالرووف، در برابر دفتر والی راه‌پیمایی کرده و خیمه تحصن برپا نموده‌اند.Skip to toolbar