رئیس جمهور غنی: ۲۰ درصد مردم افغانستان، در مرحله نخست واکسین کرونا می‌شوند

5 Dec 2020

۱۵ قوس ۱۳۹۹

محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در حاشیۀ نخستین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحه ملی از تطبیق واکسین کووید ۱۹ یا کرونا ویروس در دو مرحله برای مردم کشور خبرمی‌ دهد.

آقای غنی گفت: قرار است به ‌زودی مرحله نخست تطبیق واکسین ویروس کرونا برای ۲۰ درصد مردم به این واکسین دست یابند و همچنان درمرحله دوم ۴۰ فیصد مردم واکسین کرونا را دریافت کنند.

همچنان رییس جمهور غنی از مردم خواست که موج دوم ویروس کرونا را جدی بگیرند؛ چون موج دوم ویروس کرونا در حال گسترش است.Skip to toolbar