توحید دیدگاه میان سران سیاسی؛ طالبان چه می ‌گویند؟

5 Dec 2020

۱۵ قوس ۱۳۹۹

امروز (شنبه۱۵قوس۱۳۹۹خورشیدی) نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی باحضورداشت سران سیاسی، رهبران احزاب، اعضای پارلمان و نمایندگان زنان و جامعه‌ی مدنی برگزار شد.

مذاکرات صلح داغ‌ترین و بحث بر‌انگیزترین جریان در میان سیاسیون و شهروندان افغانستان است. چشم امید تمام مردم در کشور به این مذاکرات بسته‌است. اگر اندکی امید برای رسیدن به زندگی در پرتو صلح در میان شهروندان وجود داشته باشد، نتیجۀ معقول مذاکرات صلح بین‌الافغانی در دوجه است؛ در پهلوی شادمانی اندک، نگرانی‌هایی جهت از دست رفتن دست‌آوردهای نسبی در ۲۰ سال اخیر را نیز ایجاد کرده است.

اما چیزی که در این میان جالب توجه است، توحید دیدگاه سران سیاسی و رهبران احزاب در تخستین نشست شورای عالی مصالحۀ ملی می‌باشد. خلاف تمام معادله‌هایی که در میان مردم وجود داشت سران سیاسی و اعضای برجستۀ شورای علی مصالحۀ ملی به یک دیدگاه مشترک رسیده‌اند؛ که همانا اتحاد و همبستگی سران سیاسی و احزاب است.

عطامحمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی گفت: توحید دیدگاه رهبران سیاسی به جهانیان نشان داد که این ملت در تمام شرایط باهم و در کنار هم هستند.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور و عبدالله عبدالله، رئیس این شورا هر دو روی توافق بر سر نقشۀ راه برای صلح تأکید می‌کنند.

عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی در نخستین نشست کمیتۀ رهبری این شورا تأکید کرد که صلح به‌معنای برگشت به گذشته نیست؛ اما به قربانی نیاز دارد، او تأکید کرد که صلح باید عامل اتحاد همه مردم باشد.

آقای عبدالله شروع کار کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی را برای تقویت اجماع ملی گام موثر خوانده، افزود براساس توافق‌نامه سیاسی، هیأت مذاکره‌کننده به هدایات کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی نیاز دارد.

درین حال، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در نخستین نشست شورای مصالحۀ ملی افغانستان گفت: این وظیفه افغان‌ها است تا خون ریزی‌ها را در افغانستان توقف دهند.

آقای کرزی می‌گوید که مردم افغانستان رنج بسیار دیده‌اند و اکنون زمان آن رسیده‌است تا صلح در کشور تأمین شود، که ما امروز قربانی اهداف بیگانه‌گان و خارجی‌ها در کشور شده‌ایم.

عبد الرب رسول سیاف، رهبر جهادی، در نشست شورای عالی مصالحه ملی گفت؛ او خواستار صلحی است که در آن، استقلال و منافع ملی کشور حفظ شود، و هیئات مذاکره کننده دولت مانع به حاشیه رفتن نظام سیاسی افغانستان در گفت‌وگوها شوند.

این رهبر جهادی تاکید کرد که اتحاد کنید! اگر ما را از داخل کسی نشکند از بیرون کسی نخواهد شکست.

از اظهارات بالا چنین برمی‌آید که افغانستان با یک موج دیگر سیاسی مواجه است، و این موج دو دیدگاه را همزمان در این افغان‌ها ایجاد می‌کند؛ نخست این که توحید دیدگاه میان سران سیاسی افغانستان منجر به جلب توجه جهانیان شده پروسۀ صلح را به نفع حکومت افغانستان تغییر خواهد داد یا این که سران سیاسی و ارگ با ارائۀ آجندای ثانی برای پیش‌برد این پروسه مذاکرات صلح را گروگان گرفته پروسۀ صلح را وارد یک جریان تازه بکنند.

تا هنوز دیدگاه طالبان را در پیوند به اظهارات امروز سران سیاسی و رهبران جهادی در دست نداریم، در صورتی که طالبان از این نشست و اجماع سیاسی امروز افغانستان استقبال کنند؛ در آن‌صورت امیدواری تازه برای صلح و یک دیدگاه واحد در بین طرف‌های گفت‌وگو کنندۀ صلح شکل خواهد گرفت.

این در حالیست که گلب‌الدین حکمت‌یار و صلاح‌الدین ربانی این نشست را ضیای وقت خوانده، از اشتراک در نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی در ارگ اباع ورزیدند.Skip to toolbar